Coro Aula Aberta

Normas de funcionamento interno do CORO AULA ABERTA 1. O CORO AULA ABERTA, da Asociación de Alumnos do PUM da Universidade de Vigo, nado no seo da dita Asociación, e dentro da que desenvolve as súas actividades, constitúe un agrupamento de persoas que procura compartir a súa paixón pola música a través da súa faceta…