Título

«As consecuencias económicas da crise desde a perspectiva da UE»

Impartida por el profesor D. Luís Domínguez

Día: 14 de noviembre

Lugar: salón de actos de la EUEE, c/ Torrecedeira 105, Vigo

Hora: 11:30 horas