Asociación de Aulas de Formación Aberta

Universidad de Vigo – Campus de Vigo –

         CIF nº G36949006

Rua de Torrecedeira nº 105 – 36208 VIGO

Teléfono: 697 673 124

e-mail :  aulasabertas@uvigo.es

            aulasabertas@yahoo.es

Web: http://aulasdeformacionaberta.webs.uvigo.es/

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

borrar formularioEnviar