O alumnado do Programa de Maiores matriculado no curso 2021/2022,

poderá exercer o seu dereito a voto na elección do reitor (non a o Claustro) o día 4 de maio

O lugar de votación será na Facultade de Comercio (antes Escola de Empresariaes) en C/ Torrecedeira 105. Vigo