Enlace ao video da conferencia celebrada o 26 de marzo na Facultade de Comercio

https://tv.uvigo.es/video/64195f0bb5099d19635bf412

Profesor Luis Domínguez Castro

Uncranía e a UE, un ano despois

Presentada por Constantino García Ares, tesoreiro da Asociación Aulas de Formación Aberta